К основному контенту

Сообщения

якщо назва карти розміщена над рамкою карти то масштаб слід розмістити

якщо назва карти розміщена над рамкою карти то масштаб слід розмістити
Маємо карту з масштабом 1 : 10 000 000, відстань між містами Київ і Харків дорівнює 4,5 см на карті. Яка відстань між містами Київ і Харків на місцевості? Розв'язання: Зрозуміло, що масштаб показує, що реальна відстань між містами більша від відповідної відстані на карті у 10 000 000 разів. Тому шукана відстань дорівнює 4,5 · 10 000 000 = 45 000 000 см = 450 км. Отже, відстань між Києвом і Харковом 450 км. Таким чином, щоб знайти відстань між двома містами, якщо відома відстань між їх зображеннями на карті масштабом 1 : п, треба: 1) виміряти відстань між цими містами на карті; 2) помножит
На топографічних картах масштабів 1 : 10 000 - 1 : 200 000 нанесена координатна (кілометрова) сітка. На планшетних рамках сітка має підписи. Для визначення масштабу карти вимірюють відстань між лініями кілометрової сітки і ділять на відповідну відстань на місцевості. Відстань між лініями координатної сітки відповідає цілому числ…

якщо на сайті вибило що ваш телефон заражен вірусом і викидує програму

якщо на сайті вибило що ваш телефон заражен вірусом і викидує програму
Телефоны и планшеты на Андроид постепенно сменяют компьютеры под управлением Windows. Операционная система становится привлекательной для мошенников, разрабатывающих вирусные программы. Уязвимость Android к вирусам позволяет злоумышленникам получить доступ к SIM-картам пользователей, паролям от учётных записей и электронных кошельков, а также к банковским счетам. Смартфоны и планшеты защищают встроенные блокировщики Google, а также антивирусы. О том, как удалить вирус с телефона Андроид и нужен ли устройству антивирус — читайте в нашей статье. Содержание. Нужен ли антивирус для Android-устройс
Читайте, как удалить вирус с телефона или планшета на Андроиде в нормальном и безопасном режиме, а также с помощью антивируса на компьютере. Что делать, если вирус не удаляется.  Как удалить вирус с телефона или планшета на базе ОС Android. Отчего ваш мобильный телефон вдруг начал вести себя не так, как обычно, или вообще «зажи…

які українські землі стали ареною бойових дій під час походу наполеона

які українські землі стали ареною бойових дій під час походу наполеона
Работая один, насос может откача? ?ь 1512 литров воды за 12 часов, а вместе с другим насосом за 9 часов. За какое время может откачать это количество воды второй насос,работая один? В заранее спасибо!!
Вкажіть місто, яке вважають першою столицею Національного відродження Наддніпрянської України. а. Одеса б. Київ в. Полтава г. Харків п. 1. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол сказуемое и определите его время и залог. Предложения переведите.
Помогите пожалуйста ! які українські землі стали ареною бойових дій під час походу французької армії під проводом Наполеона | на Москву? Київщина Східна Галичина Волинь. Нет уточнений. Ответы. Гость. К сожалению,пока это не изучали. Думаю,что и не будем) И это же русский сайт..
Вопрос: які українські землі стали ареною бойових дій під час походу наполеона. Ответы: Галичина, Крым, Волынь. Похожие вопросы. Какое впечатление произвёл на вас мультик ( Три …

який алкан може бути одержаний при взаємодії натрію на суміш хлоретану

який алкан може бути одержаний при взаємодії натрію на суміш хлоретану
Оскільки суміш алканів важко розділити, то цю реакцію доцільно використовувати для одержання симетричних алканів, тобто таких, молекули яких можна розірвати на два однойменні радикали. Вторинні і третинні галогеноалкани важко та з невеликим виходом вступають в реакцію Вюрца, тому останню здійснюють в основному з первинними галагенопохідними алканів.  При дії металічного натрію на цей гідрогенгалогенід утворюється тільки одна задана органічна сполука: СН3–| СН–СН2–СН2−Cl+2Na+Cl−СН2–СН2–СН2–С|Н–СН3 −2NaCl→. СН3 СН3 СН3–С| Н–СН2–СН2–СН2–СН2–| СН–СН3.  11. Які алкени можна одержати при дії спиртового розчину лугу. на 2–йодпропан та на 3–бром–2,2–диметилгексан?
хлорметан-и-хлорэтан-с-натрием.jpg. О прикрепленном файле. хлорметан и хлорэтан с натрием. 01.09.2019. x px. Добавить комментарий Отменить ответ. Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *. Комментарий.
У вас уже есть абонемент? Войти. На уро…

яка форма безпосередньої демократії в україні передбачена конституцією

яка форма безпосередньої демократії в україні передбачена конституцією
Форма демократії — це її зовнішнє вираження. Основні форми: 1. Участь  Форми демократії знаходять свій прояв у її інститутах (референдум, громадська думка, комісії Верховної Ради та ін.). Інститути демократії — це легітимні і легальні елементи політичної системи суспільства, які безпосередньо створюють демократичний режим у державі через втілення в них принципів демократії.  На основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування в Україні обираються населенням: Президент, Верховна Рада, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування. Виборча система може бути мажоритарною, пропорційною та змішаною.
Основні форми безпосередньої демократії. Народовладдя є основоположним принципом конституційного ладу України1. Згідно зі ст. 5 Конституції носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади …

яка із нижченаведених величин вважається відносною величиною структури

яка із нижченаведених величин вважається відносною величиною структури
- відносна величина структури – показник, що показує, який відсоток становить окрема частина сукупності відносно сукупності в цілому. Різниця між відповідними частками називається процентними пунктами. ВВ стр. = (частина сукупності / уся сукупність) * 100. - відносна величина інтенсивності характеризує ступінь поширення або розвитку явища у певному середовищі; визначається шляхом співставлення двох різних абсолютних величин, але пов’язаних між собою, виражається іменованими числами: наприклад, виробництво вугілля на душу населення, фондовіддача, густота населення. ВВ інт. = (обсяг певного явищ
Відносний показник структури являє собою співвідношення структурних частин досліджуваного об'єкта та їх цілого: Виражається відносний показник структури в частках одиниці або відсотках. Розраховані величини, відповідно звані частками або питомими вагами, показують, якою часткою володіє або який питому вагу має та чи інша ча…

як повязане кохання ліричного героя з християнством у сонетах петрарке

як повязане кохання ліричного героя з християнством у сонетах петрарке
Лірична творчість Петрарки — немов своєрідний щоденник почуттів і душевних переживань. В описах краси Лаури, виконаних за всіма канонами доби ренесансу, переважають порівняння її образу з зірками, перлинами, квітами тощо. Це хоча і робить цей образ схожим на інших ліричних героїнь, але в той же час відокремлює й індивідуалізує його. У своїх сонетах поет стверджує гуманістичний ідеал, а пафосом його інтимної лірики стає негріховність кохання до земної жінки і любов до земного життя. Відомо, що Лаура померла під час епідемії чуми у самому розквіті сил і краси. Та поет її не забув. Змертвілий від
Тема кохання - одна з вічних тем у літературі. Кожен письменник висвітлює її по-своєму, але є твори, що стали зразками розкриття цієї теми. Коли йдеться про кохання молодих людей з родин, що ворогують між собою, ми відразу згадуємо шекспірівських героїв - Ромео і Джульєтту. Трагедія розповідає про кохання. Та на перешкоді йому …